3
 

Grupa I

 Dzieci 5-6 lat.

Program Nauczania Grupy I

1

 

 

 

Szkoła bierze udział w kampanii  „Podaruj dziecku swój język ojczysty”:

 

 

Sponsorzy: