3
 

Grupa II

Dzieci 7-9 lat.

Program Nauczania Grupy II

1

 

 

 

Szkoła bierze udział w kampanii  „Podaruj dziecku swój język ojczysty”:

 

 

Sponsorzy: