7
 

Aktualności

 

WYDARZENIA:

 

Projekt edukacyjny pt. "Sercem w stronę Polski"

Projekt edukacyjny pt. Sercem w stronę Polski, wraz z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023, dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy Ambasadzie RP w Dublinie za współfinansowanie projektu.

W ramach projektu odbyły się następujące warsztaty, które odznaczyły się ogromnym sukcesem: 
 

- Warsztaty pt. Wędrówki historyczno-geograficzne po Polsce 

- Jestem Polakiem (warsztaty plastyczne o tematyce patriotycznej z okazji obchodów świąt majowych; wystawa prac odbyła się podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Warsztaty muzyczno-artystyczne, zakończone występem o charakterze ludowym z okazji obchodów 15 lecia szkoły

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Konkurs Wiedzy o Polsce pt. Rodzice kontra Dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obchody 15 lecia szkoły połączone z zakończeniem roku szkolnego z udziałem Konsula RP Grzegorza Sali  

 

 

 

Jubileusz 15-lecia szkoły 

 

W sobotę 17-go czerwca mieliśmy przyjemność świętować Jubileusz 15-lecia istnienia naszej szkoły, połączonego z uroczystością zakończenia roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gośćmi specjalnymi, zaproszonymi na tę niezwykłą okazję byli: Konsul RP Grzegorz Sala, ks. Janusz Ługowski, radna Yemi Adenuga, Ewa Mackiewicz, prezes zarządu szkoły, oraz Ludmila Smucere, przedstawicielka Cultur Migrant Centre w Navan.

Dziękujemy serdecznie rodzicom i wszystkim gościom za przybycie na tę uroczystość, ale również za okazane wsparcie, włożoną pracę i piękne kwiaty. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni komitetowi rodzicielskiemu za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania ślemy w kierunku Ambasady RP w Dublinie za sfinansowanie nagród książkowych, które zostały wręczone uczniom przez Konsula Grzegorza Salę, ks. Januszowi oraz Meath County Council za okazane wsparcie w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia oraz za czas spędzony z nami.

To był naprawdę wyjątkowy dzień: uczniowie naszej szkoły przygotowały występ muzyczny o tematyce ludowej, przeplatany narracją i poezją uroczyście wygłoszoną przez młodych aktorów. Po części oficjalnej Pan Konsul, zgodnie z tradycją szkoły, solennie pokroił jubileuszowe ciasto, po czym wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek. W ramach rozrywki dla dzieci, komitet rodzicielski zorganizował stanowiska z możliwością modelowania balonów i malowania twarzy, jak również zakątek plastyczny.   Wszystkie dzieciaki bawiły się wyśmienicie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole panowała specjalna atmosfera – św.Mikołaj, udekorowanachoinka, szkoła udekorowana w świąteczne akcenty, śpiewanie kolęd. Odbył się również przedświąteczny konkurs kartek świątecznych.  

   

  

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, z którym wiąże się wiele zwyczajów. Wiele z nich zostało przeniesionych w nasze szkolne mury. uczniowie przystroili choinkę, która dumnie prezentowała się w holu. 

Zorganizowane zostało szkolne spotkanie wigilijne, na które uczniowie zaprosili rodziców i dziadków. Na stołach pojawiły się świąteczne wypieki, którym nikt, absolutnie nikt nie potarfił się oprzeć. Świąteczną atmosferę wzbogaciły piękne polskie kolędy.

  

W niedzielę  3 grudnia, tak jak co roku, podczas polskiej mszy świętej w Navan, uczniowie przybliżyli tajemnicę Bożego Narodzenia wystawiając jasełka. Uroku inscenizacji nadały zaśpiewane przez nasz chór kolędy, dzięki którym każdy obecny poczuł magię nadchodzących świąt. Przedstawienie spotkało się z wielkim uznaniem całej widowni, o czym świadczyły gromkie brawa, jakie artyści otrzymali po występie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Za wszelką pomoc o wsparcie dziękujemy wszystkim rodzicom, a zwłaszcza komitetowi rodziców naszej szkoły.

 


Projekt edukacyjny "Kochamy Polskę"

Projekt edukacyjny pt. „Kochamy Polskę” był realizowany w I połowie roku szkolnego 2021/2022 w Polskiej Szkole Sobotniej w Navan. Adresatami byli wszyscy uczniowie naszej szkoły w wieku od 6 do 12 lat. Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju kompetencji językowych uczniów, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania literaturą, historią i geografią Polski przy wykorzystaniu metod aktywizujących. Naszym celem jest również kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów jak i wspomaganie w indywidualnym rozwoju dzieci. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez nauczycieli oraz zaproszonych specjalnie na tę okazję gości.

W ramach przedsięwzięcia Kochamy Polskę zostały zorganizowane następujące wydarzenia szkolne:

1. Warsztaty historyczne pt. Królowie Polscy 

2. Warsztaty geograficzne: Poznać Polskę – miasta polskie 

3.  Warsztaty pt. Legendy polskie + konkurs

4. Plastyczny Konkurs Wielkanocny pt.  Nasza Szkoła w Pisankowie 

5. Obchody Świąt Majowych: Kartka z historii; warsztaty praktyczne 

6. Projekt pt. Dawno, dawno temu... (opracowanie i sporządzenie komiksu promującego polską historię, tradycje i lietarturę polską) 

7. Mini olimpiada języka polskiego 

8. Warsztaty pt. W zdrowym ciele zdrowy duch 

9. Zakończenie roku szkolnego i rozdanie dyplomów 

Realizacja założeń odbyła się podczas zajęć sobotnich.

W ramach projektu przeprowadzono serię warsztatów historycznych oraz konkursów z nagrodami dla uczniów szkoły na tematy językowe, literackie, historyczno-geograficzne i etnologiczne przy wykorzystaniu metod takich jak pogadanki, pokaz, opowiadanie, dyskusja, działalność praktyczna, poznawanie literatury, samodzielna praca uczniów, twórczość plastyczna, muzyczna w formie pracy indywidualnej i zespołowej.

 

Projekt został współfinansowany przez Ambasadę RP w Dublinie w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwlOMmeGVEI

 

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wykazania się znajomością polskich tradycji świątecznych oraz kolęd polskich podczas kręcenia krótkiego filmiku bożonarodzeniowego, gdzie uczniowie odznaczyli się ogromnym talentem aktorskim i muzycznym.  Nagrane polskie kolędy wraz z życzeniami świątecznymi zostały wysłane członkom rodziny, krewnym i przyjaciołom mieszkającym w Polsce oraz w innych zakątkach świata z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

 

Projekt został współfinansowany przez Ambasadę RP w Dublinie w II półroczu 2021 roku.

 

 

Projekt „Wszystko, co polskie, nie jest nam obce”

 

Projekt edukacyjny pt. „Wszystko, co polskie, nie jest nam obce” był realizowany w II połowie roku szkolnego 2021/2022 w Polskiej Szkole Sobotniej w Navan. Adresatami byli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Główne cele realizowane w ramach projektu to: wzmocnienie rozwoju kompetencji językowych uczniów, kultywowanie polskiej tradycji, wzbogacenie wiedzy uczniów z dziedziny historii i geografii Polski, kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów oraz wspomaganie w indywidualnym rozwoju dzieci.

 Realizacja założeń odbyła się podczas zajęć sobotnich. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące wydarzenia:

 

 Blok tematyczny 1

 Kreatywne warsztaty historyczne:

 1. Warsztaty pt. Kardynał Wyszyński

 2. Warsztaty pt. Polska Niepodległa

 3. Warsztaty patriotyczne pt. Kto ty jesteś?

 

 Blok tematyczny 2

 Polskie obyczaje, obrzędy, święta:

 1. Obchody andrzejek

 2. Mikołajki

 3. Warsztaty bożonarodzeniowe

     

  

      

   

Nagrody zwycięzcom konkursów oraz osobom wyróżnionym, ufundowane przez Ambasadę RP w Dublinie, przyniosły dzieciom wiele radości.

 

 Projekt został współfinansowany przez Ambasadę RP w Dublinie w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

 

Projekt „POLSKA w kształcie naszej szkoły”

Projekt edukacyjny pt. „POLSKA w kształcie naszej szkoły” był realizowany w II połoie roku szkolnego 2020/2021 w trybie mieszanym (zdalnym, z powodu wprowadzonych obostrzeń w związku z koronawirusem; oraz stacjonarmym). Adresatami byli wszyscy uczniowie naszej szkoły w wieku od 5 do 12 lat. Główne cele realizowane w ramach projektu to: wzmocnienie rozwoju kompetencji językowych uczniów, wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania literaturą, historią i goegrafią Polski, kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów oraz wspomaganie w indywidualnym rozwoju dzieci.

 

Realizacja założeń odbyła się podczas zajęć sobotnich. W ramach projektu POLSKA w kształcie naszej szkoły przeprowadzono serię warsztatów oraz konkursów z nagrodami dla uczniów szkoły na tematy językowe, literackie, historyczne i geograficzne wykorzystując metody takie jak pogadanki, pokaz, opowiadanie, dyskusja, działalność praktyczna, poznawanie literatury, samodzielna praca uczniów, twórczość plastyczna, muzyczna w formie pracy indywidualnej i zespołowej.

 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące wydarzenia:

1. Warsztaty Sławni Polacy wraz z konkursem na zakończenie serii warsztatów

2. Warsztaty historyczno-geograficzne: Poznać Polskę oraz konkurs;

3. Obchody Świąt Majowych: projekt Witaj Maj (opracowanie i nakręceniem krótkiego nagrania promującego polską historię, tradycje narodowe, polskie pieśni patriotyczne)

4.  Warsztaty W krainie baśni i legend polskich;

5. Mini olimpiada języka polskiego

6. Warsztaty plastyczno - czytelnicze Z książką za pan brat

7Dzień Ziemi : warsztaty plastyczne oraz konkurs

8. Zakończenie roku szkolnego i rozdanie dyplomów

 

Projekt został współfinansowany przez Ambasadę RP w Dublinie w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://youtu.be/RPiQ7a87XVU

Z FILMOTEKI SZKOLNEJ – AKCJA!

W ramach projektu POLSKA w kształcie naszej szkoły, współfinansowanego przez Ambasadę RP w Dublinie w I półroczu 2021 roku, uczniowie naszej szkoły podjęli się wyzwania filmowego, aby uczcić 230. rocznicę obchodów Konstytutcji 3 maja. Zapraszamy do obejrzenia owocu naszej ciężkiej pracy! Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym, w tym uczniom szkoły, nauczycielom oraz Marcie Nash, naszemu operatorowi filmowemu oraz gratulujemy uczniom znakomitego talentu aktorksiego!

 

 

W krainie baśni i legend 2021

W ramach warsztatów pt. W krainie baśni i legend polskich, zadaniem uczniów klasy 3 było napisanie szczęśliwego zakończenia bajki Dziewczynka z zapałkami. Oto wyróżniona praca uczennicy klasy 3, Julii Owczarskiej. Gratulujemy talentu bajkopisarza!

Szczęśliwe zakończenie Dziewczynki z Zapałkami

 

Biednej dziewczynce było bardzo zimno. Usiadła zmęczona w kącie między dwoma domami. Próbowała ogrzać się płomieniami zapałek. W pewnej chwili usłyszała głos zbliżających się kroków... Gdy podniosła głowę, zobaczyła, że obok niej zatrzymała się jakaś bogata dama. Ubrana była w piękną suknię i otulona ciepłym futrem.

- Dlaczego bawisz się zapałkami? - zapytała kobieta dziewczynkę.

- Ja się nie bawię, tylko ogrzewam swoje zmarznięte dłonie - odpowiedziała dziewczynka. - Stoję cały dzień na mrozie, a nie udało mi się sprzedać ani jednej paczki zapałek.

- Dlaczego w tak zimny dzień rodzice wysłali cię, abyś sprzedawała zapałki? - zainteresowała się kobieta.

Dziewczynka powiedziała, że nie ma mamy, a jej tata jest bardzo chory i nie może pracować, dlatego ona czasem wychodzi sprzedawać zapałki, aby mogli kupić coś do jedzenia:

- Dziś Wigilia, a my nie mamy nic na kolację, dlatego znów wyszłam sprzedawać zapałki, myślałam że szybko uda mi się coś sprzedać i kupić jedzenie. Dziś jednak nikt nie myśli o zakupie zapałek, wszyscy myślami są już przy wigilijnym stole i oczami wyobraźni otwierają prezenty przyniesione przez Mikołaja.

Kobiecie zrobiło się bardzo przykro, że w takim dniu ktoś mógłby zostać bez jedzenia. Postanowiła, że kupi od dziewczynki cały zapas zapałek. Miała duży dom  i kilka kominków, w których trzeba było rozpalać ogień, aby go ogrzać, więc zapałki były potrzebne. Poprosiła też dziewczynkę o adres i obiecała, że po świętach porozmawia z jej tatą, w jaki sposób mogłaby im pomóc, aby nigdy więcej nie musieli się martwić o jedzenie.

Jak obiecała, tak też zrobiła. Zaraz po świętach pojawiła się w domu dziewczynki. Posłała po lekarza, aby ten zbadał chorego ojca. Lekarz zbadał mężczyznę, przepisał mu lekarstwa i powiedział, że jeżeli będzie o siebie dbał i dobrze się odżywiał, to będzie mógł wykonywać drobne prace. To była wspaniała wiadomość, gdyż kobieta właśnie poszukiwała kogoś do pomocy dla ogrodnika. Tata dziewczynki z radością przyjął nową posadę. Od tej pory ich życie bardzo się zmieniło. Dziewczynka mogła spokojnie chodzić do szkoły i nie musiała się już martwić o jedzenie i chorego ojca. Lekarstwa, które przyjmował bardzo mu pomogły i z każdym dniem czuł się coraz lepiej.

Dziewczynka wyrosła na piękną i mądrą kobietę, została lekarzem i otworzyła gabinet, w którym każdy mógł otrzymać pomoc.

 

 

Warsztaty są współfinansowane przez Ambasadę RP w Dublinie w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

 

 

 

 

 

Szkolny projekt edukacyjny Jan Paweł II bliski dzieciom 

 

W ramach przedsięwzięcia Szkolny projekt edukacyjny Jan Paweł II bliski dzieciom – w listopadzie 2020r. zostały zorganizowane warsztaty na temat Jana Pawła II, w których wzięły udział wszyscy uczniowie naszej szkoły przy wsparciu nauczycieli, rodziców i innych osób zaangażowanych w organizację tego projektu.

Celem głównym tego przedsięwzięcia było pogłębienie wiedzy na temat osoby Jana Pawła II, jego życia, działalności i twórczości oraz kształtowanie postaw dzieci w oparciu o wzór jego osoby. Podczas warsztatów przybliżone zostały uczniom fakty z życia i działalności i twórczości Jana Pawła II przy wykorzystaniu metod takich jak pokaz (oglądanie filmów poświęconych Ojcu Świętemu), opowiadanie, dyskusja, działalność praktyczna (wykonanie żółtych kokardek i gazetki o Janie Pawle II), poznawanie literatury (czytanie wybranych urywków z twórczości Jana Pawła II), twórczość plastyczna i muzyczna (słuchanie i śpiewanie ulubionych pieśni papieża) w formie pracy indywidualnej i zespołowej.

W dniu ostatnich warsztatów wszystkie dzieci ubrane w białe bluzki i koszule uroczyście przypięły na wzajem żółte kokardki wspólnie wykonane podczas zajęć, jako pamiątka o pomyślnym sfinalizowaniu projektu oraz symbol pamięci o naszym papieżu. Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach poświęconych Karolowi Wojtyle: konkursie plastycznym, kaligraficznym i quizie wiedzy o papieżu. Nie obyło się również bez degustacji kremówek papieskich. Na zakończenie projektu odbyło się rozdanie nagród i wyróżnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt został współfinansowany przez Ambasadę RP w Dublinie wramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

 

Projekt „W świecie baśni i legend”

Przez cały miniony rok szkolny czytaliśmy, słuchaliśmy, opowiadaliśmy i sprawdzaliśmy naszą wiedzę – odkrywaliśmy historię naszych ziem, historię ubarwioną legendą, podaniem. Dziś, z całą pewnością, wiemy i rozumiemy więcej.

Podczas lekcji mówiliśmy m.in. nauczyliśmy się rozróżniać baśń, bajkę i legendę, poznaliśmy wiele legend i podań związanych z historią naszego kraju i jego poszczególnych regionów, dowiedzieliśmy się, skąd się wzięły niektóre nazwy miejscowe, zrozumieliśmy, że historię tworzą ludzie i… ich historie.

Biorąc udział w projekcie, zdobywaliśmy wiedzę i umiejętności poprzez różne formy aktywnego uczestnictwa.

W ostatnim semestrze dzieci wzięły udział w zajęciach podumowujących wiedzę natemat baśni i legend online. Mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie teatru BAJ online, który z okazji dnia dziecka zaprosił wszystkie dzieci na teatralną podróż po sieci.

Odbyły się też spotkania z legendą, podczas których uczniowie przedstawili wybrane przez siebie legendy i podania polskie. Swoje wrażenia zaprezentowali później w pracach literackich i plastycznych. Zainteresowaniem również cieszył się konkurs tematyczny, podczas którego uczniowie mogli sprawdzić swoją  znajomość treści baśni, bajek i legend, ich bohaterów oraz autorów oraz wykazać się umiejętnością wskazywania cech gatunkowych tych utworów, interpretowania morałów, dobierania wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych do podanych cech charakteru.

Starsze dzieci przygotowały słuchowisko pt. Kopciuszek, które z podziałem na role zostało przedstawione podczas ostatnich zajęć online.

Jak widać, przez cały czas dobra zabawa towarzyszyła nauce!

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy, że wzięli udział w naszym projekcie.

 

 

Polska jest TUTAJ

 

Projekt Polska jest TUTAJ, współfinansowany przez Ambasadę RP w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą, został zrealizowany w Polskiej Szkole Sobotniej w Navan w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały następujące warsztaty szkolne (W związku z pandemią koronawirusa i zamknięciem szkół irlandzkich w marcu 2020r., realizacja projektu kontynuowana została online):

 

 Dzień Języka Ojczystego

 

Sztuka i polskie obyczaje wielkanocne oraz

konkurs wielkanocny (online)

 

         

 

Majówka: obchody Konstytucji 3 maja (online)

 

Warsztaty historyczne (online)

 

Spotkanie z książką: dorośli czytają dzieciom

 

Warsztaty „Poznajemy ciekawych ludzi” (online)

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego (online)

 

Nagrody zwycięzcom oraz ososbom wyróżnionym, ufundowane przez Ambasadę RP w Dublinie, zostaną przekazane po zakończeniu roku szkolnego (po złagodzeniu wprowadzonych restrykcji przez rząd irlandzki). Pomoce naukowe i materiały zakupione z przyznanych środków projektowych usprawniły przebieg przedsięwzięcia i zapewniły wybór i różnorodność wykorzystywanych materiałów i zródeł pomocy edukacyjnych.

 

 

 

 

Święta zimowe 2019

 

W niedzielę 8 grudnia o godz. 18, jak co roku, w kościele St. Mary’s w Navan podczas polskiej mszy swiętej zostały wystawione Jasełka przez uczniów, które stały się wspólnym sukcesem zarówno dzieci jak i zespołu nauczycieli naszej szkoły. Liczni widzowie, przybyli na mszę świętą i jak również aby obejrzeć przedstawienie byli zachwyceni odwagą i talentem młodych aktorów.

 

Spotkanie wigilijne dla uczniow i rodziców  Polskiej Szkoly Sobotniej w Navan odbyło się 14 grudnia. Najwiekszą atrakcją tego wydarzenia były odwiedziny św. Mikołaja, który odbarował uczniów i przybyłe w tym dniu rodzeństwo naszych podopiecznych prezentami.

 Spotkanie ze św. Mikołajem, który przybył z wielkim workiem podarunków było bardzo emocjonujące. Wszyscy zebrani świetnie się bawili. Dzieci, w podziękowaniu za podarki, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Jak co roku, nie  zabrakło również słodkiego poczęstunku, który w dużej mierze zasponsorowali i pomogli przygotować rodzice uczniów, jak i świątecznych dekoracji wspólnymi siłami przyszykowanymi na tę specjalną okację.

 Spotkanie zakończyło się wzajemnym składaniem życzeń świątecznych.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w tym wydarzeniu i za udzielone wsparcie, dzięki czemu spotkanie należało do wyjątkowo udanych, a świąteczna, rodzinna atmosfera towarzyszyła naszej małej społeczności przez cały dzień.

Podarunki, wśród których znalazły się książki i gry edukacyjne, jak zarówno mikrofon, który był jednym z kluczowych elementów dzwiękowo-technicznych przedstwienia jasełkowego ufundowane zostały przez Ambasadę RP w Dublinie (€350).

 

 

 

 

 

Jasełka

 

Dnia 9-go grudnia 2018 roku w kościele St. Mary’s w Navan, podczas polskiej mszy św. uczniowie naszej szkoły wystawili Jasełka Bożenarodzeniowe. Podczas występu dzieci zaprezentowały kolędy i pastorałki polskie. Całość występu pięknie dopełniła narracja, której podjęli się najstarsi uczniowie oraz gra na instrumentach muzycznych, takich jak flet i dzwonki. Jedna z uczennic wykonała utwory na flecie, które towarzyszyły występom solowym. Skierowane do społeczności polskiej oraz lokalnej, licznie przybyłej na mszę świętą, przedstawienie okazało się być dużym sukcesem. Uczniowie zostali nagrodzeni hucznymi  oklaskami. Pod koniec mszy, jak co roku, odbyła się kwesta na rzecz wycieczki szkolnej. Uczestnicy mszy chętnie wrzucali pieniądze do puszek naszych podopiecznych. Zebraliśmy również wiele słów uznania w związku z wystawionymi Jasełkami.

 

 

 

Spotkanie wigilijne dla uczniów i rodziców w Polskiej Szkole Sobotniej w Navan odbyło się 15 grudnia i połączone było z odwiedzinami św. Mikołaja, który odbarował uczniów i ich rodzeństwo prezentami. Podarunki, książki i gry edukacyjne, ufundowane zostały przez Ambasadę RP w Dublinie. Podczas spotkania ze św. Mikołajem dzieci świetnie się bawiły, recytowaly wiersze i śpiewały piosenki. Nie zabrakło też tradycyjnego poczęstunku, który zasponsorowały zaprzyjaznione polskie firmy oraz rodzice uczniów. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego przygotowali stoły i świąteczne dekoracje. W trakcie poczęstunku wszyscy składali sobie życzenia, a dzieci cieszyły się otrzymanymi prezentami.

 

 

 

Bal Karnawalowy odbył się 9-tego lutego i był połączony z tradycją tłustego czwartku. Uczniowie w strojach karnawałowych uczestniczyli w wielu zabawach i konkursach takich jak testowanie smaków z zamkniętymi oczami, „muzyczne krzesła”, jedzenie ciasta bez pomocy rąk. Uczniowie mieli również okazję posłuchać krótkiej pogadanki na temat tradycji tłustego czwartku w Polsce. Impreza zakonczyła się poczęstunkiem, a każdy z uczniów otrzymał tradycyjnego  pączka z polskiej, lokalnej  piekarni.

 

 

 

Warsztaty z ratownikiem medycznym odbyły się 9-tego marca 2019r. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy stosownie do wieku (młodsza i starsza). Każda z grup, w ramach wstępu, wysłuchała wskazówek na temat zasad zachowania ostrożności i postępowania w razie wypadków i zagrożenia życia. Pan ratownik wytłumaczyl uczniom, jak należy postępować w poszczególnych sytuacjach. Przypomniał też uczniom na temat najważniejszego numeru telefonu obowiązującego w Europie, 112, oraz poprosił o nauczenie się swoich adresów na pamięć. Po takiej pogadance, w której uczniowie aktywnie uczestniczyli zadając pytania lub na nie odpowiadając, uczestnicy warsztatu podjęli również trud nauczenia się podstaw pierwszej pomocy. Uczono  się pozycji ustalonej bocznej oraz ćwiczono przywracanie akcji serca. Było to możliwe dzięki udostępnionym w tym celu manekinom. Uczniowie bardzo się zaangażowali w ćwiczenia i z pewnością na długo zapamietają informacje uzyskane podczas warsztatów.

 

 

 

 

 

Obchody 10-lecia Polskiej Szkoły Sobotniej w Navan

 

 Obchody 10-lecia Polskiej Szkoły Sobotniej w Navan odbyły się w sobotę 8-go czerwca w budynku St. Anne's Resource Centre w Navan, Co. Meath. Na to pamiętnewydarzenie licznie przybyli zaproszeni goście, rodzice i rodzeństwo uczniów naszej szkoły. Część oficjalną obchodów rozpoczęło wystąpienie przewodniczącej zarządu szkoły Pani Ewy Mackiewicz, po którym zabrał głos Pan Marcin Stępień, przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego. Podczas wydarzenia mieliśmy zaszczyt gościć przedstawiciela Ambasady RP w Dublinie, Pani Konsul Katarzynę Kasperkiewicz, która po krótkim wystąpieniu i odczytaniu listu gratulacyjnego skierowanego do kierownictwa szkoły, wręczyla jego oryginał wraz z upominkiem kierownikowi szkoły, Joannie Fitzsimons.

 Jednym z głównych punktów programu było przedstawienie muzyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły, entuzjastycznie przyjęte przez widzów obecnych podczas obchodów. Uczniowie wykonali tradycyjne piosenki i układy taneczne wywodzące się z polskiej tradycji ludowej.

 Dyplomy ukończenia roku szkolnego 2018/2019 uroczyście zostały wręczone uczniom przez Panią Konsul, Katarzynę Kasperkiewicz. Po wykonaniu pamiątkowych fotografii, przystąpiono do uroczystego dzielenia specjalnie na tę okazję przygotowanego jubileuszowego tortu. Na tradycyjny polski poczęstunek zaproszono wszystkich uczestników spotkania.

Wydarzenie zakończyło przedstawienie teatru kukiełkowego „Pasikonik”, który zaprezentował „Bajkę o żabie Feliksie”. Pouczające i interaktywne przedstawienie spodobało się zarówno dzieciom jak i dorosłym. Na zakończenie aktorzy pozowali z dziećmi i rekwizytami teatralnymi do wspólnych zdjęć.

Kierownictwo szkoły kieruje serdeczne      podziękowania    do wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu   obchodów 10-lecia szkoły. Szczególne podziękowania    składamy Pani Konsul RP Katarzynie Kasperkiewicz za   udział w naszym wydarzeniu, życzliwość i   wsparcie   oraz Ambasadzie RP w Dublinie za   wsparcie   finansowe tego wydarzenia w wyskości   €700. 

Uczniowie, a zwłaszcza ci wyróżniający się w nauce i mający wzorowe zachowanie, mogły się cieszyć nagrodami książkowymi i rzeczowymi, które zostały rozdane na zakończenie roku szkolnego 22 czerwca. Nagrody te zostały ufundowane przez Ambasadę RP w Dublinie (250 EUR ).
 

 

Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od  przedstawicieli   Komitetu Rodzicielskiego: Pani Agnieszki Pikuły, Pani  Romany Kuleckiej oraz Pana Marcina Stępnia. Gorące   podziękowania należą sie również członkiniom   Zarządu Szkoły: Pani Ewie Mackiewicz i Pani Joannie   Cibor.

 

 

Jeszcze raz wszystkim sedecznie dziękujemy!

 

 

 

 

 

 W świecie książek-czytamy razem.

 

 Głównym założeniem projektu, który realizowany byl od października do początku grudnia było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wprowadzenie dzieci w świat literatury oraz rozbudzenie motywacji do samodzielnego sięgania po książki. W ramach projektu odbyło sie 5 spotkań zakończonych konkursem recytatorskim.

 

 Pierwszy z cyklu warsztatów dotyczył historii książki i jej początków. Uczniowie dowiedzieli sie jak powstała książka i zapoznali sie z informacjami dotyczacymi produkcji papieru i jego rodzajów, których przykłady zostały zaprezentowane. Przy okazji zapoznali sie z początkami pisma i jego rozwojem na przestrzeni wieków.

 

 Przy okazji następnego spotkania odbyły sie zajęcia biblioteczne: uczniowie i nauczyciele udali sie do biblioteki szkolnej, gdzie dzieci wypozyczyły najbardziej interesujące pozycje ze szkolnych zbiorów. Podczas warsztatów odbyła się pogawędka na temat potrzeby dbałości o estetyczny wygląd książki (prezentacja samodzielnego wykonania ochronnej okładki dla wypożyczanej książki oraz przygotowanie indywidualnych zakładek do książek wykonanych przez uczniów).

 

 Został omówiony temat budowy książki. Odbyła sie także pogadanka na temat roli autora, wydawcy i drukarza w procesie powstawania książki.

 

 Warsztat kreatywnego wspólnego czytania i omawianie literatury dziecięcej, dopasowanej do odpowiednich grup wiekowych pozwolił również osoby dorosłe w celu praktykowania z dziećmi nawyku uważnego słuchania i samodzielnego opowiadania.

 

 Całość projektu zakończyło rozdanie nagród za czynny udział w zajęciach.

 

 Niniejszy projekt, poprzez promowanie nawyku czytania, słuchania i rozumienia w języku polskim, kształtowanie wyobraźni i myślenia w języku polskim, nie tylko wzbogaca czynne słownictwo uczniów, ale również stwarza możliwość poznawania nowych autorów i tytyłów polskich książek, buduje tożsamość dzieci i wspiera wiedzę o korzeniach.

 

 

 

Projekt został dofinansowany w kwocie € 450 ze środków polonijnych przez Ambasadę RP w Dublinie.

 

 

 
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Polskiej Szkole Sobotniej w Navan 
 
 

23 czerwca w Polskiej Sobotniej Szkole w Navan odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, podczas której zostały rozdane uczniom dyplomy oraz nagrody książkowe. Aby urozmaicić ostatni dzień w tym roku szkolnym, zostały również zoragnizowane warsztaty artystyczne , Quiz wiedzy o Polsce, gry z Klanzą. Nagrody książkowe oraz materiały plastyczne zostały ufundowane przez Ambasadę RP w Dublinie w ramach współpracy projektowej na I półrocze 2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

Udział Polskiej Szkoły Sobotniej w drugiej edycji Festiwalu PolskaÉire w Navan

 

W dniu 3-ciego czerwca 2018, podczas drugiej edycji Festiwalu PolskaEire w Navan, uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej zaprezentowali specjalnie na tę okazję przygotowany spektakl muzyczny. Tematem wystąpienia były polskie pieśni ludowe. Na scenie uczniowie pojawili się ubrani w tradycyjne stroje ludowe, trzymając w ręku chorągiewki symbolizujące polską flagę. Mali wykonawcy przy niewielkiej pomocy nauczycieli, przy entuzjastycznym wsparciu Rodziców i zgromadzonej publiczności wykonali 5 pieśni ludowych (począwszy od “Miala baba koguta” poprzez “Czerwone jabłuszko” a skończywszy na “Hej sokoły”) charakterystycznych dla różnych regionów Polski. Występ naszych uczniów, którzy świetnie poradzili sobie z tak wymagającym repertuarem, został bardzo ciepło przyjęty. Dowodem na to może być pojawienie się na scenie pod koniec wystąpienia gościa specjalnego Festiwalu Cllr Tommiego Reilly, burmistrza Navan, który podziekował uczniom za występ i chętnie pozował do zdjeć z naszymi podopiecznymi i ich Rodzicami.

W podziękowaniu za tak udany występ uczniowie otrzymali słodycze ufundowane przez jednego ze sponsorów – nawański sklep Mróz.

 

 

 

 

 

Plastusiowy Pamiętnik 

W dniu 20 stycznia 2018 w Polskiej Szkole Sobotniej w Navan odbyły się warsztaty plastyczne zwiazane z lekturą szkolną autorstwa Marii Kownackiej - ”Plastusiowy pamiętnik”. Uczniowie zapoznali się z postacią Plastusia. Mieli też okazję poznać kilka przygód naszego bohatera. Na podstawie przekazanych informacji, o jego wyglądzie i zachowaniu, podjęli próbę odtworzenia wizerunku postaci wykorzystując do tego celu plastelinę i inne dostępne materiały plastyczn

Warsztay zaowocowaly niezwykle udanymi pracami naszych uczniów, którzy wykazali się ogromną kreatywnością i pomysłowością.

 

 

 

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla dzieci i młodzieży

 

W maju 2018r. do naszej szkoły zostali zaproszeni miejscowi strażacy, w celu przeprowadzenia warsztatów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Warsztaty rozpoczęły się pogadanką na temat zagrożenia pożarowego w życiu codziennym. Panowie strażacy opowiadali o rozmaitych sytuacjach na podstawie własnego zawodowego doświadczenia i ostrzegali przed konsekwencjami nieprawidłowego obchodzenia się z ogniem i elektrycznością.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadance odpowiadając na  zadawane przez naszych gości pytania związane z codziennymi sytuacjami, które przydarzają się każdemu z nas.

Po pogadance odbyła się prezentacja wozu strażackiego i jego wyposażenia. Zaprezentowane zostały rodzaje gaśnic i techniki gaszenia pożarów. Uczniowie dowiedzieli się także co to jest defibrylator i na czym polega jego działanie.

Największą atrakcją dla naszych podopiecznych była możliwość wejścia do wozu strażackiego i przyjrzenie się wszystkiemu z bliska.

Zaproszeni goście odjechali na charakterystycznym dla wozu strażackiego sygnale.

 

 

 Pokaz pierwszej pomocy

W dniu 9 czerwca 2018, na zaproszenie pracowników Polskiej Szkoły Sobotniej w Navan, wykfalifikowany ratownik medyczny Pan Łukasz Sroka przeprowadził pokaz pierwszej pomocy, w którym aktywnie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Pokaz rozpoczał się od pogadanki wyjaśniającej, czym jest pierwsza pomoc i jak ważna jest jej znajomość na co dzień. Pan Łukasz przytoczył wiele przykładów z życia codziennego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadance przytaczając znane im z autopsji przykłady incydentów, odpowiadając przy tym chętnie na zadawane pytania. Następnie odbyła się część praktyczna z wykorzystaniem specjalnych manekinów do pokazów paramedycznych. Każdy miał okazję nauczyć się podstaw udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Pan Łukasz przeprowadził pokaz w sposób profesjonalny, a jednocześnie łatwy i przystępny dla uczniów wyjaśniając poszczególne zagadnienia młodym uczestnikom, którzy z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem wykonywali zadawane ćwiczenia. Warsztat był interesujący i pouczający - z pewnością pozostanie na długo zapamiętany.

 

 

 

 

 

 

Spotkanie wigilijne 16.12.2017.

16 grudnia 2017 w naszej szkole miało miejsce spotkanie wigilijne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Podczas spotkania po raz drugi uczniowie naszej szkoły wystawili przedstawienie jasełkowe dla rodziców, którzy licznie uczestniczyli w tym spotkaniu. Po przedstawieniu kierowniczka szkoły złożyła życzenia świąteczne oraz podziękowania dla rodziców i sponsorów, którzy wspomogli naszą szkołę w przygotowaniu świątecznego poczęstunku. Na pięknie udekorowanym przez Mamy naszych uczniów świątecznym stole znalazło się wiele tradycyjnych polskich wypieków. Przy tej okazji uczniowie zostali również obdarowani drobnymi upominkami-niespodziankami, przygotowanymi przez nauczycieli naszej szkoły. Miła świąteczna atmosfera oraz znakomite nastroje towarzyszyły wszystkim zebranym aż do końca spotkania, kiedy nadszedł czas pożegnania na okres świąteczny .

Przy tej okazji chcielibyśmy wymienić sponsorów, którzy wsparli nasze spotkanie wigilijne:

Fruits of Nature, Virginia

Masarnia Staropolska, Brews Hill, Navan

Robert's Butchery & Smokehouse Ltd., Mullaghboy Industrial Estate, Navan

Sklep “MRÒZ”, Kennedy Road, Navan

Traditional Home Bakery D&M, Railway Street, Navan

Nasze podziękowania kierujemy również do Pani Agnieszki Pikuły za udekorowanie świątecznego stołu, wszystkich rodziców, którzy obdarowali nas wypiekami i słodyczami oraz Państwa Koral za podarowanie owoców.

SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY!!!!

 

 

Jasełka 10.12.2017

10 grudnia 2017 w kościele St. Mary’s w Navan podczas polskiej Mszy Św. sprawowanej przez księdza Janusza Ługowskiego, wystawione zostało przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez uczniów oraz nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotniej w Navan. Przebrane w  bożonarodzeniowe kreacje dzieci zaprezentowały tradycyjne polskie Jasełka, w których dominującą rolę odegrały pięknie wyśpiewane kolędy. Na zakończenie przedstawienia odśpiewano znaną polską pastorałkę pt. „Zima, zima, zima” przy wtórze dzwoneczków, którymi rytm wybijali nasi najmłodsi aktorzy. Dzieci życzyły wszystkim obecnym „Wesołych Świąt”. Po zakończeniu mszy św. odbyła się kwesta do puszek na czerwcową szkolną wycieczkę, która jest już tradycyjnie nagrodą dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

 

 

Mikołajki

W sobotę 2 grudnia 2017 roku odbyły się w naszej szkole Mikołajki. Był to czas obdarowywania się nawzajem atrakcyjnymi upominkami. Tydzień wcześniej nasi uczniowie wylosowali osobę ze swojej klasy, dla której mieli przygotować upominek-niespodziankę. Uroczyste i długo oczekiwane rozdanie prezentów odbyło się pod koniec zajęć, pod wspólnie przystrojoną przez uczniów tego dnia choinką. Całość imprezy zwieńczyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia z nauczycielami.

 

 

Andrzejki 25.11.17

W sobotę 25 listopada 2017 w Polskiej Szkole Sobotniej w Navan zostały zorganizowane warsztaty, które miały na celu zapoznanie uczniów z tradycjami związanymi  z Wigilią Świętego Andrzeja. Motywem przewodnim warsztatów były wróżby, przepowiednie oraz zagadki, w świat których uczniowie udali się za przewodnictwem „dobrej wiedźmy”. W specjalnie na tę okazję udekorowanym „pokoju wróżb” czekały na nich trzy cyganki. Przechodząc przez kolejne stanowiska, na których czekały rozmaite atrakcje, nasi podopieczni zapoznali się z tradycyjnymi wróżbami andrzejkowymi. Całość warsztatu dopełniły rozdawane przez cyganki i wiedźmę słodycze.

 

 

Spotkanie z Panią Anną Zalewską, Ministrem Edukacji Narodowej w Domu Polskim w Navan 01.10.2017. 

W niedzielę 1-ego  października 2017 roku w Domu Polskim w Navan (budynku polskiej szkoły) odbyło się spotkanie z Panią Anną Zalewską, Ministrem Edukacji Narodowej, która przybyła na zaproszenie ks. Janusza Ługowskiego oraz organizacji „Credo”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele naszej szkoły (pracownicy i rodzice) oraz licznie przybyli przedstawiciele lokalnych środowisk polonijnych.

Spotkanie dotyczące głównie oświaty polskiej i szkolnictwa polonijnego poprzedziła uroczysta Msza św. sprawowana w Domu Polskim przez ks. Janusza Ługowskiego. Po mszy św. wszyscy zebrani zostali zaproszeni na smakowity poczęstunek przygotowany przez miejscowe polskie gospodynie.

Honorowy gość przybył w towarzystwie Pana Ambasadora Ryszarda Sarkowicza i  Pani Konsul Katarzyny Kasperkiewicz .

Na spotkaniu poruszano nie tylko kwestie związane z projektami zmian w systemie polskiej oświaty i nowymi perspektywami dla polskiego szkolnictwa za granicą, ale również wątpliwości i oczekiwania związane z zakończeniem emigracji i powrotem do Ojczyzny, problemy z dwujęzycznością i tożsamością polskich dzieci i młodzieży oraz codziennością życia na obczyźnie.

Spotkanie okazało się świetną okazją do dyskusji na tematy nurtujące Polonię w Irlandii. Pani Minister w skondensowany i przejrzysty sposób przedstawiła projekty dotyczące szkolnictwa. Z dużą dozą poczucia humoru odpowiadała na zadawane jej pytania. Zaproszeni goście z ogromnym zadowoleniem i dumą wypowiadali się na temat wkładu Polonii w irlandzką codzienność. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i uzyskało pozytywne komentarze wśród uczestników spotkania.

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Polskiej Szkole Sobotniej w Navan

 

24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na którym obecni byli rodzice i bliscy naszych uczniów. Impreza rozpoczęła się od krótkiego przemówienia Pani Dyrektor i podziekowań dla rodziców i nauczycieli. Następnie uczniowie zaprezentowali przygotowane na tę okazję wiersze i zaśpiewali ulubione piosenki z wystawianego już dwukrotnie i wciąż cieszącego się dużą sympatią przedstawienia „Wars i Sawa”. Po części artystycznej, Pani Dyrektor i kadra nauczycielska podziękowały dzieciom za trud włożony w całoroczną naukę. Rozdane zostały pamiątkowe dyplomy, książki z dedykacją ufundowane przez Ambasade RP w Dublinie oraz słodycze.

Uroczystość zakończyła się życzeniami udanych wakacji i pamiątkowym zdjęciem grupowym.

 

  

 

 

Wycieczka szkolna 10.06.17

10 czerwca uczniowie naszej szkoły wraz nauczycielami wyruszyli na wycieczkę szkolną do Ardgillan Castle and Demesne w County Dublin. Wycieczka w dużej mierze została sfinansowana z datek zebranych przez Polską Szkołę podczas Majówki 2017 i Festiwalu PolskaEire2017.

Po dotarciu na miejsce uczniowie ochoczo uczestniczyli w czterogodzinnym programie, który wypełniały gry i aktywności zręcznościowe. Zajęcia rozpoczęły się wprowadzeniem w postaci krótkiej rozgrzewki przygotowującej do dalszych atrakcji. Pierwszą z licznych atrakcji było strzelanie z paintball do celu. Następnie uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił strzelając z łuku do tarczy. W obu tych aktywnościach zostali podzieleni na rywalizujące ze sobą drużyny.

Po tych atrakcjach nadeszła pora lunchu, podczas której urządziliśmy piknik na łonie przyrody.

Po około 20 minutowej przerwie program kontynuowano. Wiele radości sprawiła konkurencja, podczas której uczniowie zjeżdżali na specjalnych sankach po trawie z niewielkiego pagórka.

Jednak największe emocje wzbudziła ścianka wspinaczkowa o czterech stopniach trudności.Uczniowie świetnie sobie radzili, większość z nich bez problemu docierała do szczytu ścianki sygnalizując swoje osiągniecie poprzez wciskanie umieszczonego tam dzwonka.

Po tej konkurencji przyszedl czas na relaks na placu zabaw, który zakonczył program wycieczki.

Pomino zmęczenia po tak intensywnym dniu w autokarze, w drodze powrotnej do Navan, swoje zadowolenie z udanej wyprawy dzieci okazały śpiewając piosenki wyuczone podczas roku szkolnego.

Wycieczkę należy uznać za wyjątkowo udaną, zwłaszcza że aura pogodowa okazała się być dla uczestników wyjątkowo łaskawa.

 

 

Festiwal PolskaÉire 2017 w Navan

W niedzielę 28 maja br. na terenie Claremont Stadium w Navan miał miejsce Festyn Rodzinny w ramach ogólnokrajowego Festiwalu  PolskaÉire 2017, którego głównym organizatorem była Polska Szkoła Sobotnia w Navan oraz Cultur Centrum dla Migrantów w Navan we wspólpracy z Radą Polaków Diecezji Meath oraz Polskiego Klubu Myśli Patriotycznej.

Występy sceniczne odznaczyły się różnorodnością oraz niewątpliwym talentem artystycznym cieszyły się popularnością wśród widzów. Poza przedstawieniem Polskiej Szkoły w Navan pt. Wars i Sawa, którego premiera miala miejsce na organizowanej pod koniec kwietnia br. Majowce w Navan, można było obejrzeć występ zespołu tańca ludowego Koniczyna, zespołu dziecięcego SEN z Dublina, polskiego zespołu The Sea of Lights. Gościliśmy również zespoły irlandzkie: Coscan, Scata oraz szkołę tańca irlandzkiego Alyson Redmond. Mozliwość wystąpienia przed szerszą publicznością była niesamowitym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli naszej szkoły.

Niewątpliwym zaszczytem była możliwość goszczenia i zaprezentowania się przed polskim Ambasadorem RP Panem Ryszrdem Sarkowiczem oraz burmistrzem miasta Navan Francisem Deanem, którzy uroczyście otworzyli pierwszą edycję festiwalu w hrabstwie Meath.

Oprócz występów scenicznych, ciekawostką był Kącik Biznesu Polskiego, promujący różnorodne talenty wśród społeczności polskiej zamieszkałej w hrabstwie Meath. Kibice piłki nożnej mogli obejrzeć mecz polskich drużyn piłkarskich z Kells i Monaghan. Amatorzy specjałów kulinarnych – między innymi wypieków, smakowitych wyrobów mięsnych - mieli okazję delektowć się smakiem poskiej kuchni dzięki uprzejmości i ciężkiej pracy gospodyń polskich oraz polskiej masarni Robert’s Butchery & Smokehouse w Navan.

Podobnie jak w przypadku tegorocznej Majówki, szkoła wystawiła swoje stanowisko informacyjne, na którym oprocz informacji na temat szkoły zorganizowana została kwesta pieniężna na potrzeby szkoły oraz tegoroczną wycieczkę szkolną. Ręcznie robione lizaki oraz wypieki przygotowane przez rodzicow uczniow i nauczycieli cieszyły się popularnością wśród najmłodszych uczestników.

Tegoroczny Festyn Rodzinny w ramach Festiwalu PolskaEire 2017 jest niewątpliwie ogromnym sukcesem. Wspaniałe warunki pogodowe, rozbudowany artystcznie program imprezy, stanowiska ze specjałami kuchni polskiej oraz irlandzkiej jak i  rozmaite atrakcje dla dzieci przyciagnęły ponad 500 odwiedzających, w tym ponad 10 narodowości.

 

 

Majówka 2017

30 kwietnia br. na terenie podwórza kościelnego St Mary's w Navan odbyła się Majówka (uczczenie konstytucji 3 maja)  zorganizowana przez Polski Klub Myśli Patriotycznej i Radę Polaków Diecezji Meath, podczas której uczniowie naszej szkoły mieli okazję wystawienia przygotowanego przez nich przedstawienia pod tytułem "Wars i Sawa".

Poza promocyjną stroną szkoły, w postaci stanowiska, przy którym można było zasięgnać wszelkich informacji na temat funkcjonowania szkoły, dla uczestników imprezy przygotowany  został słodki poczęstunek. Wypieki zostały przygotowane przez Rodziców uczniów i pracowników szkoły. Ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników Majówki cieszyły się ręcznie robione lizaki. Dla osób,  ktore preferują dania wytrawne, przygotowano grill, w funkcjonowanie którego również zaangażowani byli Rodzice uczniów szkoły.

Punktem kulminacyjnym udziału naszej szkoły w tym wydarzeniu było wystawienie przedstawienia. Stroje zostały wykonane własnoręcznie przez nauczycieli. Również dziękujemy naszym niezawodnym Rodzicom za wszelką pomoc w przygotowaniu rekwizytów.

Sukces przedstawienia zadecydował o podjęciu decyji uczesntictwa naszych uczniów w Festiwalu PolskaEire 2017 w Navan (28 maja), w ramach którego dzieci wystąpią po raz drugi.

Projekt ten został ufundowany ze środków Abasady RP w Dublinie w wysokości €250 na materiały plastyczne i namiot.

 

 

Dzień Książki

Dzień Książki w Polskiej Szkole Sobotniej w Navan mial miejsce 1 kwietnia, podczas którego  zostały zorganizowane warsztaty na temat powstawania książki i jej historii. Na warsztatach uczniowie mieli okazję zapoznać się z początkami książki i jak forma jej zmieniała się do czasów nam współczesnych. Dowiedzieli się również, jak książka zostaje produkowana i  jakie osoby (zawody) są zaangażowane w jej powstawanie. Bardzo interesującą częścią warsztatów była prezentacja różnego rodzaju papieru i pergaminu. Każdy z uczniów miał możliwość osobiście przekonać się, jak poszczególne materiały różnią się w kwestii tekstury i wytrzymalości.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy aktywnie w nich uczestniczyli i zadawali wnikliwe pytania. W związku z tak dobrym przyjęciem tego tematu zdecydowaliśmy zorganizować kolejne warsztaty o tej tematyce.

Tematem przewodnim drugiej części warsztatów był projekt okładki książki. Uczniowie mieli do wyboru wykorzystanie własnej wyobraźni lub inspirowanie się przygotowanymi materiałami, dotyczącymi najsłynniejszych książek dla dzieci. Zajęcia manualne przeplatane były krótkimi zagadkami i quizami na temat znajomości literatury dziecięcej. Poza tym miała również miejsce krótka pogadanka na temat zasad higieny czytania i szanowania książek.

Projekt ten został ufundowany przez Ambasadę RP w Dublinie w ramach którego zostały zakupione książki na nagrody dla uczniów naszej szkoły o wartości €500.

  

 

 

 

Szkoła bierze udział w kampanii  „Podaruj dziecku swój język ojczysty”:

 

 

Sponsorzy: