4
 

Program Nauczania

 

Nauczane Przedmioty:

- Język polski

- Wiedza o Polsce – elementy geografii i historii Polski

- Plastyka

- Warsztaty teatralne

- Projekty

 

 

Kalendarz Zajęć

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         


 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                         


 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         


 

 

 

 

                                                                                                         


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła bierze udział w kampanii  „Podaruj dziecku swój język ojczysty”:

 

 

Sponsorzy:

                 

                                                           

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Zadanie: Wsparcie bieżącej działalności Polskiej Szkoły Sobotniej w Navan

Dofinansowanie 5,950.00 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022